Titeren - 'Het nieuwe vaccineren'

Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming van vaccins bij sommige

honden langer aanhoudt dan de gebruikelijke drie jaar waarvoor de vaccins

zijn geregistreerd. Met behulp van een titerbepaling kan in het bloed van de

hond onderzocht worden of er voldoende antistoffen aanwezig zijn.

 

Standaard vaccinatieschema

Om goed te kunnen bepalen wanneer wij het beste een titerbepaling bij

de hond uit kunnen voeren, is het van belang om ons standaard vaccinatie

schema in kaart te brengen:

 

Ziekten

6 weken

leeftijd

9, 12, 16 weken

leeftijd

1 jaar

leeftijd

2e

jaar

3e

jaar

4e

jaar

Parvo x x x     x
Hondenziekte x x x     x
Leverziekte   x x     x
Ziekte van Weil   x x x x x
Besmettelijke hondenhoest   x x x x x

 

Na de 'puppyvaccinatie' op 6 weken leeftijd, vaccineren wij op 9, 12
en 16 weken + 1 jaar leeftijd de 'grote cocktail'. Het 2e en 3e jaar wordt
de 'kleine cocktail' gevaccineerd.

 

Ziekte van Weil en Besmettelijke hondenhoest (Kennelhoest)

Belangrijk om te weten is dat er niet voor elk virus een titerbepaling

uitgevoerd kan worden. De steeds vaker voorkomende Ziekte van Weil

en de Besmettelijke hondenhoest (voorheen Kennelhoest) zullen, door

de korte beschermingsduur van de vaccins en het niet kunnen 'titeren',

jaarlijks gevaccineerd moeten blijven worden. Bij ons in de kliniek

adviseren wij de honden standaard te beschermen tegen de

Besmettelijke hondenhoest. Dit kan door middel van een injectie

(Pneumodog) en een neusdruppel (Nobivac KC).

 

VacciCheck

De VacciCheck is op dit moment de meest betrouwbare test in de

praktijk bij de hond waarmee we in het bloed kunnen meten of er

voldoende antistoffen aanwezig zijn tegen de belangrijkste virusziekten:

Parvo (CanineParvoVirus), Hondenziekte (canine distempervirus) en

Besmettelijke leverziekte (Canine Adenovirus).

Indien uit de bloedtest blijkt dat er nog voldoende antistoffen zijn,

hoeft de hond tegen deze virussen dan niet gevaccineerd te worden!

 

 

De betrouwbaarheid van deze test is erg afhankelijk van de

omstandigheden waarin deze wordt uitgevoerd ( tijd, temperatuur,

behandeling monster e.d.) en erg arbeidsintensief. Daardoor zal er niet

direct een resultaat beschikbaar is. Een betrouwbare en makkelijkere test

laat voorlopig op zich wachten, vandaar dat wij de VacciCheck nu ook uitvoeren.

 

Een titerbepaling wordt door ons en viroloog specialisten afgeraden bij puppy's

om het juiste moment van vaccineren vast te stellen i.v.m. een verhoogd

risico op besmetting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een artikel

van de KNMvD.

 

Wanneer adviseren wij een titerbepaling?

 • Voor eigenaren die hun hond goed beschermd willen hebben,
  maar niet onnodig willen vaccineren.
 • Honden die een overgevoeligheidsreactie hebben gehad op
  een eerdere vaccinatie.
 • Honden met een onbekende vaccinatiegeschiedenis (geen
  paspoort of een hond uit het buitenland).
 • Honden met chronische ziekte (bv. alvleesklierontsteking, nier -en
  leverproblemen of een auto-immuunziekte).
 • Honden die na hun basisvaccinaties (op 6, 9, 12 en evt. 16 weken),
  op een jaar leeftijd met de grote cocktail zijn gevaccineerd en nu de
  leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Nadelen VacciCheck

 • De test is erg afhankelijk van de omstandigheden waaronder
  deze wordt uitgevoerd. Bij herhaald onderzoek komt wordt niet
  altijd dezelfde uitslag waargenomen.
 • De test is kostbaar waardoor preventieve gezondheidszorg voor
  huisdieren weer een stukje duurder wordt.
 • Mochten de antistoffen van een van de virussen te laag zijn, zijn
  deze niet individueel verkrijgbaar en dus te vaccineren. Er zal dan
  alsnog een volledige cocktail gevaccineerd moeten worden.
 • Als er voldoende antistoffen in het bloed worden gemeten, kan
  niet worden gezegd voor hoelang de hond nog beschermd is.
  Er wordt door verschillende partijen 0 - 6 jaar aangegeven. Wij
  adviseren om jaarlijks te titeren bij voldoende antilichamen.

Conclusie

Titeren is een mooie manier om de immuunstatus van de hond vast te

stellen en onnodig vacciren tegen te gaan. Helaas bestaat er (nog) geen
eenvoudige en betrouwbare test die kan voorspellen hoe lang de hond

deze immuunstatus blijft houden. Daarnaast bestaan er (nog) geen losse

vaccins per virus en kan dus niet individueel gevaccineerd worden, waardoor

titeren een lastig onderwerp blijft.

 

Kosten

De Vaccicheck bestaat uit bloedafname, het uitvoeren van de test en het
bespreken van de uitslag (gemiddeld na een week). De kosten bedragen

€49,50. Kosten van de eventuele vaccinaties worden apart berekend en
komen hier dus nog bij.

Dierenkliniek Hoofdvaart