Nierfalen

Bij nierfalen maken wij een onderscheid tussen acute en

chronische nierfalen.

 

Acuut nierfalen

In korte tijd is de nierfunctie afgenomen en de conditie van het

dier gaat snel achteruit. Bij acuut nierfalen is, in het gunstigste 

geval, een volledig herstel van de hond mogelijk.

 

Chronische nierfalen

Bij chronisch nierfalen gaat de nierfunctie geleidelijk aan

achteruit. De schade die veroorzaakt wordt aan de nieren

valt niet meer te herstellen. Het is daarom van belang het

nierfalen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken,

zodat de achteruitgang van de nieren geremd kan worden.

 

Symptomen

  • Meer drinken
  • Meer plassen
  • Verminderde eetlust
  • Afvallen
  • Misselijkheid
  • Slechte adem (uremisch)
  • Uitdroging ondanks het vele drinken

Diagnose

De diagnose van nierfalen kan met uitgebreid urine

-en bloedonderzoek gesteld worden. Er wordt in

eerste instantie naar de concentratie (soortelijk

gewicht) van de urine gekeken. Hoe wateriger de urine,

hoe slechter de functie van de nieren.

Vervolgens kan met bloedonderzoek het creatinine-

gehalte in het bloed worden gemeten. Creatinine

is een afvalstof die geproduceerd wordt door de

nieren. Wanneer wij een verhoogd creatininegehalte

in het bloed meten is er ten minste 70% nierschade.

 

Als er slechts een hoog-normale waarde uit het

bloedonderzoek komt, of een stijging van het creatinine

wordt gemeten, kan de SDMA bepaald worden. Met

deze test kunnen wij vanaf 40% nierschade aantonen.

 

Behandeling

Nierdieet

Semintra

Onbeperkt water

Dierenkliniek Hoofdvaart